Artwork for הפודקאסט לסיכום המאה ה-21
לכבוד סוף שנת 2100 אנחנו מציגים את פודקאסט לסיכום המאה ה-21. וכן, פודקאסט, כי מה יוכל לסכם יותר טוב את המאה המטורפת הזו מאשר להחזיר מהבוידעם את הפודקאסט. זה אולי מוזר או מסורבל להאזין לפודקאסט בימים בהם יותר קל לדחוף פקק שעם לפופיק, אבל תהיו איתי רגע, כי בכל זאת, הפודקאסט היה הפורמט הראשון של המאה שאיפשר לאינספור אנשים פרטיים להפוך לכלי תקשורת, ולמשוך אחריהם את שאר המדיה.
This podcast is hosted by Captivate's Logo

הפודקאסט לסיכום המאה ה-21

לכבוד סוף שנת 2100 אנחנו מציגים את פודקאסט לסיכום המאה ה-21. וכן, פודקאסט, כי מה יוכל לסכם יותר טוב את המאה המטורפת הזו מאשר להחזיר מהבוידעם את הפודקאסט. זה אולי מוזר או מסורבל להאזין לפודקאסט בימים בהם יותר קל לדחוף פקק שעם לפופיק, אבל תהיו איתי רגע, כי בכל זאת, הפודקאסט היה הפורמט הראשון של המאה שאיפשר לאינספור אנשים פרטיים להפוך לכלי תקשורת, ולמשוך אחריהם את שאר המדיה.
This podcast is hosted by Captivate's Logo